Erling Gregers_1984.jpg

1983 - 1984

KUNSTHAL AARHUS &

CAHRLOTTENBORG "PRO"

SAMMENSTØD OG AFSTANDE

Om Erling Gregers dynamiske formverden

Uddrag af tekst skrevet af Ole Vincent Larsen for Kunsttidsskriftet ”Hrymfaxe”, 1984

 

... De nyeste skulpturer er ikke mindre dynamiske. De kan indkredses af sætningen »sammenstød og afstande«. Sammenstød mellem forskellige materialers sansevirkning inden for værkets hovedform. Afstande mellem hovedformen og dens titel, som man altid bør tillægge en sproglig retningsgivning, fordi kunstneren nu engang har valgt den: i det indre rum mellem form- og arbejdsbetegnelse folder beskuerens refleksioner sig ud.

Dette ses tydeligt i »Brud«, hvor titlen signalerer en konsekvens af et møde mellem to væsensforskellige størrelser. Solidt sammenvokset med sin gulvflade, som den nærmest »suger« sig fast til som en vækst til sin jordbund, rejser en organisk form sig og mødes i et punkt højst oppe med en stram, geometrisk cylinder. Mødet har karakter af konflikt, af stakket balanceren: hvornår sker bruddet i to dele? I sin konstante nedtælling mod et bristepunkt rummer dette arbejde en stærk, stedsevarende smerte.

 

Anderledes med »Overgang«, der ikke bare har bro-symbolets forbindende præg, men er som et langt energisk skridt, åbent og befriende.

 

Hvor »Overgang« lukker op, blokerer skulpturer som »Port« og »Spærring«. Men hvor »Port« har portalens monumentale karakterer, er »Spærring« mere aggressiv! - Som en magt, der bredbenet trænger sig ind foran os og råber »Hertil og ikke længere!«

I skulpturen selv støder støttebenenes oprejste, maskinelle kraft sammen med den ophængte, bemalede masonitplades mere blafrende og skrøbelige karakter.


Tingen er klart politisk. Den symboliserer i overført betydning et samfunds spærringer, der er skrøbelige nok til at kunne gennembrydes.
Den er en kunstnerisk afsløring af magtstrukturens barrierer og diverse afskærmninger, der til syvende og sidst kun består af tynde vægge, hængt op mellem sammenskruede grader af virkelighed.

Skal man placere Erling Gregers kunsthistorisk, må det blive i en midterposition som »konstruktiv ekspressionist«. Tilsyneladende et paradoks, men i hans arbejder forenes beherskelsen af elementer fra begge yderfløje på helt naturlig vis.

2 UDSTILLINGER

ÅRHUS KUNSTBYGNING 1983

Inviteret af Århus Kunstforening 1847

CHARLOTTENBORG 1984

Kunstnersammenslutningen "PRO"

DET GÅR IKKE BAGLÆNS I ÅRHUS

Sommerudstillingen i Kunstbygningen 1983

Uddrag af anmeldelse skrevet af H. P. Jensen, Morgenavisen Jyllandsposten, Kunst og Kulturtillæg

 

... Erling Gregers, den evigt eksperimenterende, forsøger at sætte forskellige kendte materialer sammen til helheder, og som med sine porte, spærringer og brud opnår en skulpturel spændkraft, som bygger over noget kendt, men som alligevel rummer meget af det ukendtes mystik.

 

DEMOKRATEN WEEKEND

PRO på Charlottenborg

Uddrag af anmeldelse skrevet af Jörgen Brynjolf, 1983

 

I øjeblikket kan man se et stort opbud af Erling Gregers arbejder på Kunstnersammenslutningen PRO, som udstiller på Charlottenborg i København.

Hans arbejder er karakteriseret ved bland-former af skulpturel art, men han er også en dygtig og meget interessant tegner.

"Port", var udstillet på Sommer-udstillingen i Århus Kunstbygning for nogle måneder siden og vakte stor opmærksomhed ved sin symbolik og sammenblandingen af forskellige materialer.