"6 HVERDAGSBILLEDER"

1969

Blyant på zinkplade

FØRSTE AF FLERE
Uddrag fra artikel i Århus Stiftstidende 1969 af j.m.a.

Galerie Moderne i Silkeborg udgiver kunstmappe med seks originallitografier

Silkeborgs Galerie Moderne har startet forlagsvirksomhed. Det sker med en mappe, indeholdende seks originallitografier, udført i 50 eksemplarer med blyant på plade, af den jyske maler -og grafiker E. Gregers. Han har kaldt samlingen "6 Hverdagsbilleder".

Traditionel hverdag skal man ikke vente at finde i dem. Med uhyre omhu og følsom brug af blyantstregens snart skarpe, snart bløde toner fremmaner Gregers en serie mærkelige væsener der har hoveder og lemmer som pølser, bløde -luftpuder og hårdt pumpede læderbolde. De ælter rundt i hinanden og er spærret inde i strengt konventionelle rum, dagligstuer i toværelses lejligheder?
Her er lidt hverdag, men unægteligt i grel belysning.

Alle de grafiske arbejder er nummereret og signeret.
Den første mappe præsenteredes ved en fernisering i galleriet i går.

"6 HVERDAGSBILLEDER"

Kunstmappe med seks originallitografier

VOR HVERDAG?
Uddrag fra artikel i Jyllandsposten Kunst og Kultur tillæg 1969 af Ib Sinding

Galerie Moderne, Silkeborg, vil i dette år udsende fem mapper med originalgrafik af fem danske og udenlandske kunstnere. Den første mappe, som netop er udsendt, indeholder seks signerede litografier af maleren Erling Gregers, der har givet sin serie titlen "6 hver-dagsbilleder". De er udført med blyant på zinkplade og er trykt i et oplag på 50.

Gregers "6 Hverdagsbilleder" er ikke helt så trivielle af indhold, som titlen lader formode. De viser en slags opstillinger af ind voldsagtige og mekaniske former i et surrealistisk kukkasse-miljø. De virker både som døde genstande (nature morte) og som agerende i et teaterrum. Figurerne hænger sammen, støtter sig til hinanden, vælter over hinanden, flyder ud som regnorme eller holdes oppe af tråd-stativer.

Om kunstneren har tænkt sig at fremstille den menneskelige hverdag symbolsk, ironisk, eller det hele blot er en leg med pedantisk beskrevne former, står ikke helt klart. Formentlig bør en tolkning støtte sig til begge muligheder.

Den tekniske side af sagen er fortræffelig. Gregers benytter afgnidning og skravering ganske virkningsfuldt, og selv om tegningen er noget tør, er den grafiske helhed ikke uden liv.

Kedelig kan man i hvert fald ikke kalde den Gregerske hverdag.